Menu

Đăng Ký Tư Vấn

Bảng xếp hạng các trường đại học Trung Quốc cập nhất mới nhất

Bảng xếp hạng 100 trường Đại học Trung Quốc năm 2020 (mới nhất) của báo 高三网 (một trong những trang báo hàng đầu Trung Quốc dành cho học sinh lớp 12) để các bạn tham khảo nhé!

Trung Quốc là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế cao trong giai đoạn gần đây, cộng với nền văn hoá lịch sử lâu đời và chất lượng đào tạo xếp hàng top đầu thế giới. Điều này đã thu hút rất nhiều sinh viên khắp thế giới chọn Trung Quốc là điểm đến du học.

Việc chọn trường khi du học là rất quan trọng, trường đại học đó liên quan đến môi trường học tập và hướng phát triển trong vài năm tới. Dưới đây là bảng xếp hạng 100 trường Đại học Trung Quốc năm 2020 (mới nhất) của báo 高三网 (một trong những trang báo hàng đầu Trung Quốc dành cho học sinh lớp 12) để các bạn tham khảo nhé!

Bảng xếp hạng top các trường Đại học ở Trung Quốc mới nhất

Bảng xếp hạng 100 trường Đại học ở Trung Quốc mới nhất (2020)

Xếp hạngTên trường

Xếp hạng 

theo sao

Cấp trường
1Đại học Bắc Kinh8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
2Đại học Thanh Hoa8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
3Đại học Chiết Giang8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
4Đại học Phúc Đán8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
5Đại học Nam Kinh8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
6Đại học Giao thông Thượng Hải8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
7Đại học Vũ Hán7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
8Đại học Nhân Dân Trung Quốc8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
9Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc8 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
10Đại học Cát Lâm7 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giới
11Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
12Đại học Thiên Tân7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
13Đại học Nam Khai7 ★Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
14Đại học Giao thông Tây An7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
15Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
16Đại học Tứ Xuyên7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
17Đại học Trung Sơn7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
18Đại học Sơn Đông7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
19Đại học Đông Nam7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
20Đại học Sư phạm Bắc Kinh7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
21Đại học Đồng Tế7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
22Đại học Trung Nam7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
23Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
24Đại học Hạ Môn7 ★Các trường đại học cấp cao nổi tiếng thế giới
25Đại học Sư phạm Hoa Đông 6 ★Đại học cấp cao Thế giới
26Đại học Công nghệ Hoa Nam 6 ★Đại học cấp cao Thế giới
27Đại học Nông nghiệp Trung Quốc6 ★Đại học cấp cao Thế giới
28Đại học Công nghệ Đại Liên6 ★Đại học cấp cao Thế giới
29Đại học Bách khoa Tây Bắc6 ★Đại học cấp cao Thế giới
30Học viện Công nghệ Bắc Kinh6 ★Đại học cấp cao Thế giới
31Đại học Northeastern6 ★Đại học cấp cao Thế giới
32Đại học Trùng Khánh6 ★Đại học cấp cao Thế giới
33Đại học Lan Châu6 ★Đại học cấp cao Thế giới
34Đại học Hồ Nam6 ★Đại học cấp cao Thế giới
35Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc 66 ★Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc 6
36Đại học Y liên hiệp Bắc Kinh6 ★Đại học cấp cao Thế giới
37Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc5 ★Các trường đại học hàng đầu Trung Quốc
38Đại học Nông nghiệp Hoa Trung6 ★Đại học cấp cao thế giới
39Đại học khoa học điện tử Tây An5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
40Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
41Đại học Giao thông Tây Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
42Đại học Hà Hải5 ★Đại học cấp cao thế giới
43Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
44Đại học Giao thông Bắc Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
45Đại học Tây Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
46Đại học Tây Bắc5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
47Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
48Đại học Công nghệ Vũ Hán5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
49Đại học Nông nghiệp Nam Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
50Đại học Trịnh Châu5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
51Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
52Đại học Trịnh Châu5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
53Đại học Sư phạm Nam Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
54Đại học Tô Châu5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
55Đại học Thượng Hải4 ★Đại học cấp cao của Trung Quốc
56Đại học Phúc Châu4 ★Đại học cấp cao của Trung Quốc
57Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)6 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
58Trường Đại học Khoa học Công nghệ Nông Lâm Tây Bắc5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
59Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh6 ★Đại học Cấp cao Thế giới
60Đại học Đông Hoa5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
61Đại học Tế Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
62Đại học Công nghệ Hợp Phì5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
63Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc6 ★Đại học Cấp cao Thế giới
64Đại học Sư phạm Đông Bắc5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
65Đại học Vân Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
66Đại học Sư phạm Hồ Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
67Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
68Đại học Truyền thông Trung Quốc6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
69Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
70Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
71Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
72Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
73Đại học Sư phạm Hoa Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
74Đại học Sư phạm Thiểm Tây5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
75Đại học Nam Xương5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
76Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
77Đại học Nông nghiệp Hoa Nam 5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
78Đại học Công nghệ Bắc Kinh4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
79Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
80Đại học Giang Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
81Đại học Dương Châu4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
82Đại học Công nghệ Chiết Giang4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
83Đại học Dầu khí Trung Quốc (Hoa Đông)6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
84Đại học Trung ương cho các dân tộc6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
85Đại học Sơn Tây4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
86Đại học An Huy4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
87Đại học Công nghệ Thái Nguyên5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
88Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
89Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
90Đại học Sư phạm Thủ đô4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
91Đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh6 ★Các trường đại học đẳng cấp thế giớ
92Đại học Tương Đàm4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
93Đại học Công nghệ Nam Kinh4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
94Đại học Yến Sơn5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
95Đại học Quảng Tây4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
96Đại học Sư phạm Phúc Kiến4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
97Đại học Sư phạm Thượng Hải4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
98Đại học Hà Bắc4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc
99Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh)5 ★Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc
100Đại học Giang Tô4 ★Các trường đại học cấp cao của Trung Quốc

Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung, tìm hiểu du học cũng như các dự định tương lai sau này nhé. Chúc bạn thành công !  

Có thể bạn quan tâm

ĐK tư vấn

ĐK học bổng

Gọi điện

Test học bổng

Đăng Ký Tư Vấn

Test khả năng đậu học bổng

Đăng Ký Học Bổng

Họ và Tên *
Email*
Điện Thoại*
Tỉnh Thành*
Bạn quan tâm học bổng quốc gia nào

Hotline tư vấn Hà Nội